top of page
Rólunk

Családbarát intézményként bizto-sítani szeretnénk a gyermekek számára az életkoruknak, fejlett-ségüknek, egyéni szükségleteik-nek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos kör-nyezetet.

Csoportjaink

Katica, Méhecske és Játszócsoportunk is várja a gyermekeket.

Hírek / események

Aktualitások, friss információk a velünk történtekről.

Alapítványunk

A Diósdi Bölcsődésekért Ala-pítvány célja a bölcsődés korú gyerekek egészségmegőrzésé-nek támogatása, nevelésének segítése.

bottom of page