top of page

Katica egységünk 2 csoportjába a második életévüket betöltött gyermekek járnak, itt a maximális csoportlétszám 14 kisgyermeket jelent.

Katicák

Minden csoportunkban két-két kisgyermeknevelő váltott műszakban foglalkozik a kicsikkel,

és 1 fő dajka takarítási, segítői munkát végez.

Katica egység kisgyermeknevelői.jpg

Méhecskék

Méhecske egység kisgyermeknevelői.jpeg

Méhecske egységünkben vegyes csoportok kerültek kialakításra, ahová főként a 2 évesnél fiatalabb bölcsődések kerülnek felvételre. Itt a csoportokban 12 gyermek kaphat helyet.

Pillangó csoport

Játszócsoportunkban -   alapellátáson túli szolgáltatásként -  időszakos gyermekfelügyelet biztosítunk a bölcsődés korú kisgyermek számára, a szülők által igényelt alkalommal és időtartamban. A maximális csoport létszám itt 6 kisgyermeket jelent naponta.
 

bottom of page