top of page

Hírek / események

Bölcsődei beíratás

Kedves Szülők!

A Zöldfa Bölcsődébe a 2024/2025. nevelési évre történő beíratás időpontjai:

 

2024. május 8. (szerda) 8.00-16.00 óra 

2024. május 9. (csütörtök) 8.00-16.00 óra

A beíratás módja:

 A jogszabályban meghatározott korú, diósdi lakóhellyel rendelkező gyermekeket a szülő/törvényes képviselő személyesen írathatja be a Zöldfa Bölcsődébe 2049 Diósd, Kocsis utca 1. sz. alatt.

Ha valaki a megjelölt időpontban nem tud eljönni, az akadályoztatás okának megjelölésével email útján is tud jelentkezni a zoldfabolcsode@diosd.hu elérhetőségen.

A fenti beiratkozási időpontokat követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség beíratásra.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

A kitöltött jelentkezési lap, a gyermek lakcímkártyája (csak bemutatásra), és a szülők munkáltatói igazolása, illetve szándéknyilatkozata a bölcsődei ellátás szükségességének igazolására.

Amennyiben ezeken a dokumentumokon kívül az alábbi iratok valamelyikével rendelkeznek, kérem a jelentkezési lapon jelezzék az érvényességét a megjegyzés rovatban! 

Esetlegesen meglévő dokumentumok:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat, az egyedülállóság megállapítására vonatkozó hatósági irat, védelembe vétel esetén az erről szóló határozat, illetve sajátos nevelési igényű kisgyermek beíratása esetén a szakértői bizottság határozata

 

Az időszakos gyermekfelügyeletre történő jelentkezésnél a munkáltatói igazolás csatolása nem feltétel.

A felvételről szóló döntésről május 31-ig mindenki értesítést kap.

Kérdés esetén elérhetőségeinken kereshetnek bennünket.

dr. Kósi Brigitta

intézményvezető

bottom of page