Hírek / események

Bölcsődei beíratás

Kedves Szülők!

A Zöldfa Bölcsődébe a 2021/2022. nevelési évre történő beíratás időpontjai:

 

2021. május 10. (hétfő) 8.00-17.00 óra 

2021. május 11. (kedd) 8.00-16.00 óra

Kérjük a beíratást lehetőleg elektronikus úton, az iratok zoldfabolcsode@diosd.hu email címre történő megküldésével tegyék meg a fenti 2 napon!

 

Akinek nincs módja elektronikus úton jelentkezni, annak a megjelölt időpontban személyesen ​biztosítunk rá lehetőséget.

 

A fenti beiratkozási időpontokat követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség beíratásra.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

A kitöltött jelentkezési lap a lakcímkártyán található lakcímmel, és a szülők munkáltatói igazolása, illetve szándéknyilatkozata a bölcsődei ellátás szükségességének igazolására.

Amennyiben ezeken a dokumentumokon kívül az alábbi iratok valamelyikével rendelkeznek, kérem a jelentkezési lapon jelezzék az érvényességét a megjegyzés rovatban, eredetiben pedig hozzák magukkal a gyermek lakcím-kártyájával együtt az első személyes találkozásra! 

Esetlegesen meglévő dokumentumok:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat, az egyedülállóság megállapítására vonatkozó hatósági irat, védelembe vétel esetén az erről szóló határozat, illetve sajátos nevelési igényű kisgyermek beíratása esetén a szakértői bizottság határozata

 

Az időszakos gyermekfelügyeltre történő jelentkezésnél a munkáltatói igazolás csatolása nem feltétel.

A felvételről szóló döntésről május 31-ig mindenki értesítést kap.

Kérdés esetén elérhetőségeinken kereshetnek bennünket.

dr. Kósi Brigitta

intézményvezető

 

A Gyermekekért Díjban részesültek kisgyermeknevelőink

2017. Szilágyiné Katona Eszter  - 2018. Juhászné Horváth Zita